top of page

סדנת יום הולדת  Batia 

סדנת יום הולדת בהרכבה אישית.
סדנה מקצועית ומלמדת נרדד, נקרוץ, נזלף, נלוש נקשט ובעיקר יהיה כייף.
כל משתתף יוצא עם מארז של כל היצירות שהוא הכין❤

bottom of page