סדנת יום הולדת  Batia 

סדנת יום הולדת בהרכבה אישית.

סדנה מקצועית ומלמדת
נרדד, נקרוץ, נזלף, נלוש נקשט ובעיקר יהיה כייף.

כל משתתף יוצא עם מארז של כל היצירות שהוא הכין❤